Naši lidé

Mgr. Veronika Holá, společník a zakládající člen kanceláře

advokátka
č. osv. ČAK 8804
e-mail: hola@hjsadvokati.cz

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promována 1995)
členství: Česká advokátní komora (zapsaná do seznamu ČAK 2001)
specializace: obchodní závazkové právo, zakládání, koupě, prodeje a převzetí obchodních společností, nekalá soutěž, ochranu hospodářské soutěže, fúze, akvizice, směnečné právo, právo duševního vlastnictví, občanské právo

Mgr. Michal Janík, společník a zakládající člen kanceláře

advokát
č. osv. ČAK 4707
e-mail: janik@hjsadvokati.cz

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promován 1994)
členství: Česká advokátní komora (zapsaný do seznamu ČAK 1998)
specializace: občanské právo, trestní právo, pracovní právo, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek, správní právo, insolvenční právo

JUDr. Tomáš Samek, společník a zakládající člen kanceláře

advokát
č. osv. ČAK 10584
e-mail: samek@hjsadvokati.cz

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promován 2000 Mgr., 2001 JUDr.)
členství: Česká advokátní komora (zapsán do seznamu advokátů ČAK od r. 2005)
specializace: správní právo, právo územních samosprávných celků, právo veřejných zakázek a ochrana hospodářské soutěže, právní vztahy v oblasti dotací, problematika veřejné podpory, civilní závazkové vztahy

Mgr. Lukáš Matějka, společník

advokát
č. osv. ČAK 16403
e-mail: matejka@hjsadvokati.cz

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promován 2011)
členství: Česká advokátní komora (zapsán do seznamu advokátů ČAK od r. 2015)
specializace: občanské právo, pracovní právo, obchodní právo, sporná agenda

Mgr. Marianna Grinčová

advokátka
č. osv. ČAK 14845
e-mail: grincova@hjsadvokati.cz

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promována 2009)
členství: Česká advokátní komora (zapsána do seznamu advokátů ČAK od r. 2013)
specializace: občanské právo, rodinné právo, právní vztahy k nemovitostem, vymáhání pohledávek, trestní právo

JUDr. Jan Kelman, společník

advokát
č. osv. ČAK 16842
e-mail: kelman@hjsadvokati.cz

vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (promován 2011 Mgr., 2013 JUDr.)
členství: Česká advokátní komora (zapsán do seznamu advokátů ČAK od r. 2016)
specializace: občanské a obchodní právo, pracovní právo, správní právo, právo územních samosprávných celků, trestní právo

Administrativa

Lada Bečvářová

vedoucí kanceláře
e-mail: becvarova@hjsadvokati.cz

vzdělání: Střední ekonomická škola v Příbrami (1988-1992)
praxe v advokacii: od r. 2011

Kristýna Žaludová

asistentka
e-mail: kancelar@hjsadvokati.cz

vzdělání: Obchodní akademie a VOŠ Příbram (1995-2000)
Praxe v advokacii: od r. 2004

Rychlý kontakt

tel.: +420 318 635 220
fax: +420 318 635 222
e-mail: kancelar@hjsadvokati.cz

ID datové schránky: btymr3q
č. účtu: 265 911 256/0300