Informace pro klienty

Mimosoudní řešení sporu

Vážení klienti,

naše advokátní kancelář Vás, v souvislosti s novelou zákona uveřejněnou ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb, kterou dochází ke změně zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje, že  počínaje měsícem únor roku 2016 je možno řešit spor advokáta s klientem spotřebitelem (který nebyl urovnán přímo) mimosoudní cestou, a to před nezávislým orgánem k řešení sporů - zprostředkovatelem.

Ve smyslu ust. § 14 shora uvedeného zákona Vás informujeme, že rolí zprostředkovatele byla pro případy sporů ze smluv o poskytování právních služeb pověřena Česká advokátní komora, se sídlem: Kaňkův palác - Národní 16, 110 00 Praha 1, www.cak.cz.

V souladu s textem zákona Vás dále informujeme, že na  Vaši žádost jsme připraveni Vám vydat doklad o poskytnutí služby s uvedením data jejího poskytnutí a její ceny, a to v podobě, aby byla respektována příslušná ustanovení zákona o advokacii, zejména pak ustanovení o zachování povinnosti mlčenlivosti advokáta ve vztahu k třetím osobám.

V případě reklamace služby Vám bude vydáno  písemné potvrzení o tom, kdy Vámi bylo právo uplatněno, resp. obsahující informaci o tom, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je vyžadován.

Při komunikaci s naší kanceláří je možno využít veřejnou komunikační síť (email), telefonní číslo, které není zpoplatněno vyšší než běžnou sazbou, či osobní návštěvy v sídle naší advokátní kanceláře.

 

Rychlý kontakt

tel.: +420 318 635 220
fax: +420 318 635 222
e-mail: kancelar@hjsadvokati.cz

ID datové schránky: btymr3q
č. účtu: 265 911 256/0300