Informace pro klienty

Advokátní kancelář Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. spolupracuje mimo jiné s rozhlasovou stanicí BBC – ZET a v rámci této spolupráce pravidelně poskytuje rozhovory k aktuálním tématům z různých právních oblastí. Tyto informace mohou být aktuálně užitečné pro naše klienty. Některé z těchto rozhovorů naleznete níže.

 

 • Obecné nařízení GDPR
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Některé otázky GDPR
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Nehoda Kajínka a podmíněná milost
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Státní vlajka na billboardech u dálnic
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Zneužití institutu trestního oznámení
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Svěřenské fondy, novela, Babiš
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • David Rath jako případný svědek v kauze Čapí hnízdo
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Princip omezené důvěry v dopravě
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Nad některými aspekty protikuřáckého zákona
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Demise vlády z pohledu Ústavy
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Odvolání člena vlády prezidentem
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Změna soudce v kauze Vojenského zpravodajství
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Nezávislost soudu a poslední rozhodnutí Nejvyššího soudu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Právo nahlížet do trestního spisu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Aplikace Uber a předběžné opatření KS Brno
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Náboženské symboly v zaměstnání
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Insolvenční řízení mrazíren Mipl a otázka zák. soudce
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Nálezem o nezákonném odsouzení
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Otázka stíhání prezidenta republiky
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Hartenberg Holding a Andrej Babiš
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Některé otázky EET
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Právní nástupnictví po JUDr. Altnerovi ve sporu s ČSSD
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Ústavní soud a exekuce nevidomého černého pasažéra
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Eurozatytač a Alexandr Novák
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Závěr činnosti parlamentí vyšetřovací komise reorg. policie
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Zajištění dluhu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Odpovědnost lyžařů za škodu na zdraví
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Záruka za jakost při dalším prodeji věci
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Rozšíření povinných informací na potravinách
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Hanobení prezidenta
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Podnět k zajištění majetku Bakaly z pohledu tr. řádu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Průlomový rozsudek ESLP k zásadě ne bis in idem
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Zákon o prokazování původu majetku
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Nová úprava omezení doby nočního klidu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Registr smluv
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Novela zákona o dani z nabytí nemovité věci
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Konvičkovo shromáždění s inscenací okupace ISS
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Trestněprávní dopad nepravdivého insolvenčního návrhu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Výběrové řízení na náměstka celního úřadu (Šlachta)
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Exekuce rozsudku Peroutka x Zeman
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Parkovací zóny v Praze
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Nález ÚS o střídavé péči
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Brexit a Smlouva o EU
  speciální příspěvek Mgr. Michala Janíka

 • Vyšetřovací komise reorganizace policie
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Prodej v supermarketech
  na dané téma hovoří Mgr. Lukáš Matějka

 • Konciliační řízení
  na dané téma hovoří Mgr. Lukáš Matějka

 • Trestní stíhání zastupitelů obcí
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Komentář ke kauze Šlachta, Chovanec, Tuhý
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Kauza Kramný - případné dovolání
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Odpovědnost státu za škodu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Zásah PČR na FAMU
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Kauza Altner x ČSSD
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Maturitní ples a autorská odměna OSA za produkci
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Ústavní nález k vyhlášce o jednacím řádu stát. zastupitelství
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Případ Nečesaný
  Komentář Mgr. Michala Janíka na dané téma

 • Dotační podvod (Farma Čapí hnízdo, a.s.)
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Ke kauze řidiče piráta Nováka
  hovoří Mgr. Michal Janík

 • Odpovědnost dědice za dluhy zůstavitele dle NOZ
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Extradice, Zadeh
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Novela zákona o ochraně spotřebitele (mimosoudní řešení spotř. sporů)
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Daňové penále a trestní postih za daňový trestný čin
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Novela zákona o evidenci obyvatel, obč. průkazy, cestovní doklady
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Právní režimy společného jmění
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Novela zákona o dani z nemovitostí a o DPH
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Povinnost svědčit a prezidentská imunita
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Pravomoci inspektorů práce, diskriminace žen v platech
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • K judikátu Nejvyššího správního soudu (body, řidičský průkaz)
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Darování, darovací smlouva
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Ochrana osobnosti
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Práva a povinnosti svědka v terestním řízení
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Informátor, spolupracující obviněný
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Některé pravomoci policie
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Odškodňování pracovních úrazů
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Právní úprava sázek a her
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Uplatňování vad (aféra VW dieselgate)
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Zásada materiální publicity v praxi
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 • Novela exekučního řádu a občanského soudního řádu
  na dané téma hovoří Mgr. Michal Janík

 

 

Rychlý kontakt

tel.: +420 318 635 220
fax: +420 318 635 222
e-mail: kancelar@hjsadvokati.cz

ID datové schránky: btymr3q
č. účtu: 265 911 256/0300